Wie zijn wij?

Wie zijn wij?


Op onze homepage vindt u als eerst onze motivatie en activiteiten. Hier hebben wij bewust voor gekozen in plaats van te beginnen met het vertellen wie wij zijn. Wij hechten er meer waarde aan dat u zich verbonden voelt met datgene waar wij ons voor inzetten.

Uit het midden van ons team van vrijwilligers, zijn de volgende natuurlijke personen belast met de volgende functies zijnde het bestuur van Stichting DMAU.


Het bestuur van Stichting DMAU:


    V
oorzitter: N. Karim


Secretaris: R. Samseer

Penningmeester: S. Ozir


Het bestuur is er om uw belangen te behartigen, wij zijn er voor u. Wij beslissen niet voor u, wij beslissen samen met u. Het bestuur neemt het definitieve besluit en is daarmee eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt in en om de stichting. Het bestuur van de stichting wordt niet gekozen. Het bestuur kiest zelf nieuwe bestuursleden. U kunt altijd bij iemand van het bestuur terecht voor uw vragen en opmerkingen.


De bestuursleden mogen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning krijgen. Zij mogen eventueel wel een onkostenvergoeding en vacatiegeld krijgen.